04 – Dịch thuật

Đánh giá bài viết

Bạn có rất nhiều Khách hàng là doanh nghiệp nước ngoài, thị trường của bạn không chỉ tại Việt Nam. Rubee sẽ hỗ trợ Khách hàng biên dịch nội dung Profile chính xác và phù hợp với thông tin truyền đạt. Dịch thuật không phải là bạn truyền đạt chính xác nghĩa của từng từ mà là truyền đạt chính xác thông tin mà mình mong muốn.

Chuyên mục :

Tin tức liên quan

Liên hệ