01 – Định hướng nội dung

Đánh giá bài viết

Rubee sẽ đưa ra những câu hỏi gần gũi nhất, thiết thực nhất để xây dựng một cuốn Profile cũng như tìm hiểu về điều khách hàng muốn truyền tải trong ấn phẩm ấy. Chúng tôi hiểu, bạn có thể có rất nhiều ý tưởng, có rất nhiều điều muốn truyền đạt nhưng bạn chỉ chưa biết cách cấu trúc lại tất cả những điều ấy thôi.

Chuyên mục :

Tin tức liên quan

Liên hệ