Thiết kế profile Trường trung cấp đa ngành Hà Nội

Đánh giá bài viết

Trường trung cấp đa ngành Hà Nội được thành lập trên cơ sở xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước, bằng tâm huyết của Hội đồng sáng lập và Hội đồng quản trị nhà trường là các Giáo sư, Tiến sĩ đã hoạt hoạt động nhiều năm trong ngành Giáo dục.

Chúng tôi mong muốn mang đến môi trường giáo dục hoàn thiện từ cơ sở vật chất giáo dục, đến chất lượng dạy và học trong nhà trường. Với chúng tôi được chung tay góp phần cùng Giáo dục nước nhà đào tạo ra các thế hệ những người có ích cho xã hội là niềm tự hào vô cùng to lớn. Mỗi học viên sau khi tốt nghiệp có phẩm chất đạo đức tốt, có kỹ năng, bản lĩnh và lương tâm nghề nghiệp đó là các em đã thay chúng tôi kiến tạo nên hạnh phúc của chính mình.

Bởi chúng tôi hiểu giáo dục và đào tạo là nhân tố quan trọng, là chìa khóa, là động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Không chỉ Việt Nam mà hầu hết các quốc gia khác trên thế giới đều coi giáo dục và quốc sách hàng đầu.

Chúng tôi cũng rất mong nhận được sự quan tâm hợp tác của các trường Đại học, Cao đẳng, các đối tác Giáo dục trong và ngoài nước trong công tác đào tạo, giảng dạy, chung tay mang đến những khóa học, cấp học đáp ứng không chỉ số lượng mà cả chất lượng đào tạo với nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Sự hợp tác ấy sẽ là động lực, là cơ sở để chúng tôi tự hoàn thiện và xây dựng giá trị lợi ích lâu dài giữa các bên.

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự ủng hộ, hợp tác của các trường và Đối tác Giáo dục đã hợp tác cùng chúng tôi trong thời gian qua.

Dự án thiết kế profile được Rubee thực hiện:

 

 

 

 

 

 

Tham khảo thêm: Hồ sơ năng lực công ty xây dựng | công ty xây dựng thương hiệu | brochure giới thiệu sản phẩm

Chuyên mục :

Tin tức liên quan

Liên hệ